Redakcja tekstu obejmuje kompleksowe przygotowanie językowe tekstu. Redakcja tekstu obejmuje nie tylko poprawianie wszelkich błędów językowych (pisownia, interpunkcja, składnia, fleksja, logika itp.), ale także praca nad stylem tekstu tak, aby był bardziej czytelny i odbiorca wiedział „co autor miał na myśli”.

Jednorazowe przetwarzanie pozwala usunąć co najmniej 98-99% błędów językowych. Dlaczego nie w 100%? Niestety jest to mało prawdopodobne, jeśli tekst czyta tylko jedna osoba naraz. Z tego powodu znani wydawcy zawsze dokonują dodatkowych poprawek (zazwyczaj jednej lub dwóch) oprócz redakcji, aby zapewnić bezbłędność publikacji o nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy.

Aby zagwarantować wszystkim naszym klientom ten sam wysoki poziom usług, oprócz korekty oferujemy również dodatkowe korekty tekstu.

Korekta tekstu – opcjonalna usługa wykonywana przez nas na zlecenie klienta po zredagowaniu tekstu – to ponowne sprawdzenie tekstu przez inną osobę niż osoba, która go redagowała. Korekta gwarantuje, że tekst jest prawie w 100% poprawny.

Tak. Zajmujemy się formatowaniem tekstu, jeśli wymaga tego specyfika tekstu. Jeśli chcesz tylko sformatować tekst (np. pracę dyplomową), również oferujemy tę usługę.

Formatowanie tekstów obejmuje m.in.:

  • formatowanie tekstu głównego (czcionka i wielkość czcionki, marginesy, interlinia itp.) oraz nagłówków rozdziałów i podrozdziałów,
  • stworzenie spisu treści
  • w zależności od obecności danych elementów w tekście – dodatkowe listy: tabele, schematy, rysunki itp.,
  • standaryzacja list, wypunktowań i innych powtarzających się elementów tekstowych,
  • standaryzacja podpisów pod tabelami, rysunkami, schematami itp.,
  • wyrównanie wcięć akapitów i pauz dialogowych,
  • układ wszystkich pozostałych elementów tekstowych według ogólnie obowiązujących standardów redakcyjnych (lub według wytycznych dostarczonych przez klienta).

Tak, wycena usługi jest oczywiście bezpłatna i nie zobowiązuje do skorzystania z usługi. Zwykle pracujemy od 9:00 do 21:00 i w tym czasie stale tworzymy wyceny. W przypadku pilnych zamówień, zwłaszcza jeśli tekst został wysłany po godzinie 15:00 w piątek, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 570-772-772. Postaramy się jak najszybciej złożyć ofertę.

Wszystkie wysyłane do nas teksty są całkowicie bezpieczne. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy tekstów do celów niezwiązanych z żądaną usługą. Jeśli chcesz, możemy również usunąć tekst z naszych komputerów po przetworzeniu zamówienia.

Tak. Na życzenie do każdego zamówienia wystawiamy fakturę w formacie PDF. Nasza firma nie jest płatnikiem VAT. Oznacza to, że kwota faktury dokładnie odpowiada proponowanej ofercie. Osoby fizyczne niepodlegające opodatkowaniu VAT nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Nie. Podobnie jak cała branża wydawnicza odchodzimy od redakcji i korekty na papierze z tzw. korektą. Wraz z upowszechnieniem się edytorów tekstów korekta tekstów w formie elektronicznej stała się znacznie bardziej wydajna niż tradycyjna edycja i korekta tekstów na papierze – w dużej mierze dlatego, że redaktor może wprowadzać poprawki bezpośrednio w pliku zawierającym tekst.

Dokładność jest naszym celem i zawsze do niej dążymy, ale jesteśmy tylko ludźmi. Redaktor poprawi co najmniej 98-99% błędów w jednorazowej edycji, ale zawsze istnieje ryzyko, że 100% błędów pozostanie niewykrytych. Każda dodatkowa poprawka zwiększa szanse, że tekst będzie wolny od błędów.

Tekst do redakcji i korekty można przesłać na dwa sposoby: za pomocą formularza na tej stronie, albo e-mailem na adres biuro@fachowakorekta.pl – z załączeniem odpowiedniego pliku (lub plików).

Tak, chociaż wszystkie umowy e-mailowe będą również traktowane jako wiążące w świetle obowiązującego prawa. Na życzenie podpiszemy jednak odpowiednią umowę, w której potwierdzone zostaną warunki usługi. Jeśli jesteś zainteresowany podpisaniem umowy, daj nam znać e-mailem, a my prześlemy Ci wzór umowy. W przypadku braku zastrzeżeń prześlemy podpisany skan umowy. Po otrzymaniu skanu z podpisem kontrahenta przystępujemy do realizacji usługi.

Tak, oferujemy możliwość skrócenia standardowych warunków za opłatą.

Możliwe są dwie formy płatności za usługę: przelew bankowy, SZYBKIE PŁATNOŚCI.

Tak, płatność można rozłożyć na dowolną ilość rat, ale ostatnia rata musi zostać zaksięgowana na naszym koncie przed terminem zwrotu tekstu po redakcji lub korekcie.

Tak. Zanim zdecydujesz się powierzyć nam cały tekst, bezpłatnie przygotujemy dla Ciebie 1-2 strony Twojego tekstu. Dzięki temu zobaczysz, jakie wprowadzamy zmiany i czy jesteś zadowolony z efektu. Na podstawie próbki możemy określić, czy zakres prac jest dla Ciebie odpowiedni. Wykonanie takiego wzoru jest bezpłatne i do niczego Cię nie zobowiązuje.

Ten format nie pozwala na wprowadzanie zmian bezpośrednio w tekście, dlatego podajemy sugestie w komentarzach, używając podkreśleń, przekreśleń i wyróżnień. Po otrzymaniu poprawek należy samodzielnie dokonać zmian w edytowalnym programie plików/kompozycji. Poprawki w tym formacie dokonywane są tylko dla tekstów już zredagowanych i formularzy z małą ilością tekstu (np. wizytówki, broszury itp.).

Poprawiamy teksty w trybie śledzenia zmian. Pozwala to zobaczyć, jakie poprawki zostały wprowadzone. W razie potrzeby dodawane są również komentarze (np. sugerowane jest usunięcie lub dodanie niektórych informacji lub uzasadnienie dokonanych przeze Redaktora zmian).